A real human being and a real hero?

• mars 28, 2012 • Kommentera

Är jag ett psykfall?

• mars 27, 2012 • 4 kommentarer

Keep you reality away from me

• mars 23, 2012 • 6 kommentarer

Det är alltså så här som någon som vill dö ser ut. Som jag.

• augusti 26, 2011 • 4 kommentarer

High above but on the floor

• augusti 16, 2011 • Kommentera

Livet. Det kommer och tar mig.

• augusti 13, 2011 • 2 kommentarer