ADHD-IV

Diagnosen ADHD delas in i följande fyra varianter:

  • Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, i kombination
  • Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen bristande uppmärksamhet
  • Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet (ADHD-IV)
  • Uppmärksamhetsstörning/hypoaktivitet (underaktivitet)

 

Hyperaktivitet/Impulsivitet – ADHD-IV / hyperaktivitetssyndrom / uppmärksamhetsstörning

Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter kan inte sitta still. Lämnar ofta sin plats i klassrummet (om man är ett barn givetvis) eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund. Springer ofta omkring. Klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen ( hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet). Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”. Pratar ofta överdrivet mycket.

Impulsivitet

Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
Har ofta svårt att vänta på sin tur.
Avbryter eller inkräktar ofta på andra ( t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar).
Dessutom måste följande punkter vara uppfyllda:
Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet (som förelåg före sju års ålder) Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning ( t ex förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller personlighetsstörning).

 

*************************************************************************************************************

 

Mer om impulsivitet och överaktivitet
De personer med ADHD som tillhör den impulsiva/ överaktiva gruppen brukar beskrivas som extremt handlingsbenägna. De kan inte låta bli att reagera på stort som smått och de reagerar dessutom ofta utan reflektion och eftertanke. Precis som hos det lilla barnet styrs beteendet av utifrån kommande stimuli och impulser för stunden och inte, som hos den mer mogna människan, inifrån genom överväganden, tankar, planer och intentioner. Följden kan bli oöverlagda beslut och ibland alltför spontana reaktioner vars följder man inte är beredd på. Nuet och det mest påtagliga för stunden tar överhanden och livet kommer därför att präglas av kortsiktighet, planlöshet och bristande målinriktning.

Man söker omedelbar behovstillfredsställelse utifrån motivationen för stunden hellre än att verka mot långsiktiga mål. Man har ofta svårt att tåla motgångar eller hinder. Impulsiviteten innebär ofta att man reagerar på ett överdrivet emotionellt sätt och ibland kan ha svårt att kontrollera sina affekter. Man har svårt att stanna upp och lyssna in andra människor och detta påverkar naturligtvis samvaron och samspelet med andra. Ibland tar sig impulsiviteten uttryck i att man har svårt att styra och planera sina rörelser vilket medför en motorisk klumpighet och ett yvigt rörelsemönster. Impulsiviteten blir mer påtaglig i situationer som är ostrukturerade, om uppgiften kräver mycket egen reflektion och eftertanke, om det saknas yttre styrning och tydliga mål och belöningar.

Överaktiviteten ansågs länge vara det mest framträdande draget vid ADHD. Det som förr beskrevs som överaktivitet eller hyperaktivitet brukar numera snarare betraktas som en svårighet att finna lämplig aktivitetsnivå i förhållande till vad en uppgift kräver. Aktivitetsnivån blir antingen för hög eller för låg. Detta hänger nära samman med impulsiviteten. Personen far runt på ett planlöst sätt, kan inte sitta still, är splittrad och uppvarvad för att i nästa stund verka helt utbränd på energi och bli passiv och nästan apatisk. Motivationen spelar en avgörande roll. Den påtagliga motoriska överaktiviteten som är vanlig hos mindre barn, avtar ofta med åldern. Hos den vuxne kan den emellertid ta sig andra uttryck som att man är otålig och rastlös, att man alltid behöver vara sysselsatt med något, att man har svårt att varva ner, trummar med fingrarna, ständigt tuggar tuggummi, har svårt att sova och så vidare.

Källa: bla http://www.attention-riks.org/, http://sv.wikipedia.org/wiki/ADHD

Redigerad av: Babyborderline


2 svar to “ADHD-IV”

  1. Denna text är inte helt uppdaterad. Förut var det så att H i ADHD kunde stå för hypo men eftersom det blev förvirrande med en beteckning som kunde betyda två helt olika saker han man sedan några år tillbaka tagit bort H från den gruppen där det betydde hypo och gör nu som i USA och kallar den gruppen för ADD i stället.

  2. Tack Jacob, för din uppdatering.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: